آموزش علوم تجربی
 

1- موارد استفاده فسیل شناسان از فسیل ها را نام ببرید ؟

1 - 1- برای تعیین نحوه ی تکامل جانداران      2- تشخیص آب و هوای گذشته  3- نوع تحولات یک منطقه

2- دلايل وگنر براي جابه جايي قاره را نام ببريد ؟ ( سه مورد )        

  2 - فسیل یک نوع گیاه فقط در نواحی خاصی یافت شده است 2- تشابه برخی از ستگ های قاره ها با هم 3- تشابه شکل کناره های دو قاره با هم                                                                                                                                                                                

 3- نظريه زمين ساخت ورقه اي را توضيح دهيد . 

    3- بر اساس این نظریه ، سنک کره زمین یک تکه نیست بلکه از تعدادی ورقه های کوچک و بزرگ تشکیل شده است . برخی از این ورقه ها در زیر اقیانوس ها واقع اند ، برخی درزیر قاره ها و پاره ای هم ، قسمت هایی از هر دو را در بر می گیرد                                                                                                                                                                                                                

4- به نظر شما دما در همه قسمت هاي زيرين سنگ كره يكسان است ؟ پاسخ خود را توضيح دهيد ؟

4 - خیر قسمت های زیرین دمای بیش تری و قسمت های رویی دمای کمتری دارند  .                                        

5-علت احتمالي حركت سنگ كره را توضيح دهيد .            

  5 - اختلاف دمای سنک کره ، باعث می شود که قسمت های زیرین آن چگالی کم تری نسبت به قسمت های رویی داشته باشند . اختلاف چگالی در قسمت های خمیری گوشته سبب برقراری جریان همرفتی بسیار کندی می شود یعنی مواد سازنده نرم کره به آرامی بالا می آیند ، سپس به طرفین و سر انجام به سمت پایین کشیده می شوند . وقتی در نرم کره چنین جریانی به وجود آید ، ورقه های سنگ کره روی آن می خزند و همراه آن جابه جا می شوند .                                                                                                                                                 

6- ورق ها به سه شكل مختلف مي توانند نسبت به هم جا به جا شوند. آن ها را نام ببريد .

  6-1-  ورقه های دور شونده 2- ورقه های نزدیک شونده  3-1- ورقه هایی که در کنار هم می لغزند             

  7- پديده هاي حاصل از دور شدن ورقه ها را نام ببريد.

    7- زلزله 2- آتشفشان 3- چین خوردگی 4- به وجود آمدن کوه های میان اقیانوسی 5- بوجود آمدن گودال های اقیانوسی                                                                                                                                                                                                                       

 8- الف- چگونگي دور شدن تدريجي دو ورقه از يكديگر را توضيح دهيد

   8 - الف- در محل ورقهای دور شونده ( اقیانوس ها ) ، مواد مذاب از شکاف موجود در بین دو ورقه خارج شده و در همان جا سخت می شود و پوسته ی جدیدی را بوجو می آورند . از این رو هر ساله چند سانتی متر بر وسعت اقیانوس ها افزوده می شود .                                                                                                                                                                                                

ب- پديده هاي حاصل از دور شدن ورقه ها را نام ببريد

. ب- خروج مواد مذاب از این مناطق باعث بوجود آمدن رشته کوه های میان اقیانوسی می شود .                                                                                                                        

9- چرا پديده هاي حاصل از ورقه هاي نزديك شونده به صورت هاي مختلف ديده مي شوند ؟

  9- زیرا ورقه های نزدیک شونده خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مختلفی دارند .                                                                                    

10- چگونگي برخورد ورقه اقيانوسي با ورقه قاره اي را توضيح دهيد.   

     10 - در این محل ها ورقه های اقیانوسی به علت سنگینی به زیر ورقه ی قاره ای کشیده می شود و با خم شدن لبه ها ، گودال عمیق اقیانوسی به موازات قاره در داخل اقیانوس به وجود می آید .                                                                                                          

11- پديده هاي حاصل از برخورد ورقه ي اقيانوسي با ورقه قاره اي را توضيح دهيد

11- برخورد این دو ورقه سبب به وجود آمدن کوه های آتشفشانی بر روی قاره ها می شود .                                   

12- پديده حاصل از برخورد دو ورقه  اقيانوسي چيست ؟ چگونگي آن را توضيح دهيد ؟     

12- جزایر قوسی - در اثر برخورد این دو ورقه ، یکی از ورقه ها به زیر دیگری فرو می رود و با خم شدن لبه ی ورقه ها ، گودال عمیق اقیانوسی به وجود می آید ورقه های فرو رانده شده ذوب می شود و مواد مذاب حاصل ازآن از بستر دریا خارج می گردد . با ادامه این فعالیت این آتشفشان ها جزایری سر از آب بیرون می آورند که به مجموعه ی آنها جزایر قوسی گفته می شود .                                                                                                                                     

 13- برخورد دو ورقه ي قاره اي به يكديگر ، موجب تشكيل كدام پديده ها مي شود . 

   13- ایجاد کوه . زلزله های شدید                                                                                                                                                                               

14- جزاير قوسي را تعريف كنيد. ؟ 

 14 - مجموعه جزایری که در اثر برخورد دو ورقه اقیانوسی به یکدیگر تشکیل می شوند .                                                                                                                                                                 

 15- پديده حاصل از ورقه هايي كه در كنار هم مي لغزند چيست ؟ 

     15- زلزله های شدید                                                                                                                                                                                                                              

 16- نظريه وگنر را براي جابه جايي قاره ها را توضيح دهيد .

 16- وگنر معتقد بود که حدود 200 میلیون سال پیش تمام خشکی ها به هم متصل بوده و خشکی یک تکه ای را می ساختنه اند . این خشکی عظیم رفته رفته به دو خشکی بزرگ تقسیم شده و پس از میلیون ها سال هر یک از دو خشکی ، قطعه قطعه شده و قاره های امروزی را به وجود آوردند                                                                                     

 17- چرا هر ساله چند سانتي متر بر وسعت اقيانوس ها افزوده مي شود ؟ 

    17- زیرا در محل ورقه های دور شونده ( اقیانوس ها ) ، مواد مذاب از شکاف موجود در بین دو ورقه خارج شده و در همان جا سخت می شوند و پوسته جدیدی را بوجود می آورند                                                                                                                                      

 18- علت تشكيل گودال هاي عميق اقيانوسي چيست ؟    

 18 - بر اثر برخورد دو ورقه اقیانوسی یا یک ورقه اقیانوسی با یک ورقه قاره ای یکی از ورقه ها به زیر دیگری فرو رفته و با خم شدن لبه ی ورقه ها ، گودال عمیق اقیانوسی به وجود می آید .                                                                                                                              

  19- شكل هاي الف و ب محل بوجود آمدن تعداد زيادي از آتشفشان ها ي فعال كره زمين را نشان مي دهد . با  توجه به شكل ها به سؤالات زير پاسخ دهيد .

الف- چگونگي به وجود آمدن آتشفشان ها در اين دو منطقه را توضيح دهيد.   

  44- الف )در شکل( الف) که محل برخورد ورقه اقیانوسی با ورقه ی قاره ای را نشان می دهد ورقه اقیانوسی به علت سنگینی به زیر ورقه های قاره ای کشیده می شود و باعث به وجود آمدن گودال عمیق اقیانوسی می شود . ورقه ی اقیانوسی به همراه خود مقداری از رسوبات دریایی را به پایین می کشاند وقتی این مواد به عمق حدود 100 کیلومتری می رسند ذوب می شوند و از شکاف ورقه ی قاره ای خود را به بالا می کشانند و کوه های آتشفشانی را بوجود می آورند .   در شکل( ب) که محل برخورد دو ورقه اقیانوسی با یکدیگر را نشان می دهد یکی از ورقه ها به زیر دیگری فرو می رود و با خم شدن لبه ی ورقه ها ، گودال عمیق اقیانوسی به وجود می آید . ورقه های فرو رانده شده ذوب می شود و مواد مذاب حاصل از آن ، از بستر دریا خارج می گردد و کوه های آتشفشانی را به وجود می آورد                                                                                       

  ب- آتشفشان هاي اين دو منطقه چه تفاوتي با هم دارند ؟    

         ب) در شکل( الف) جزایر قوسی تشکیل می شوند که مجموعه ی چند جزیره آتشفشانی است ولی در شکل ( ب) کوه های آتشفشانی تشکیل می شوند                                                                                                                                                                                                 

  پ- در اين دو منطقه علاوه بر آتشفشان ، چه پديده هاي ديگر زمين شناسي اتفاق مي افتد ؟

  ج) در اطراف این گودال های عمیق ، زلزله های شدید به وقوع می پیوندد

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 22:23  توسط عبدالرزاق اسدی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ با مدیریت عبدالرزاق اسدی در خدمت تمام عزیزان علاقه مند به آموزش علوم فیزیک و دروس آزمایشگاهی می باشد

پیوندهای روزانه
سوالات درس علوم تجربی کلاس های اول و دوم
بارم بندی دروس راهنمایی تحصیلی
سوالات نهایی علوم تجربی سراسر کشور
مصیب
همه چیز در مورد شیمی
سایت دانشگاه آزاد مشهد در مورد شیمی
سوالات نهایی انشا فارسی سراسر کشور
سوالات نهایی املا سراسر کشور
سوالات نهایی تاریخ سراسر کشور
سوالات نهایی تعیمات اجتماعی سراسر کشور
سوالات نهایی تعلیمات دینی سراسر کشور
سوالات نهایی قران سراسر کشور
سوالات نهایی حرفه وفن سراسر کشور
سوالات نهایی جغرافی سراسر کشور
سوالات نهایی عربی سراسر کشور
سوالات نهایی آمادگی دفاعی سراسر کشور
سوالات نهایی ریاضی سراسر کشور
سوالات نهایی زبان انگلیسی
فیزیک
گروه علوم تجربی کلات
علوم تجربی
بیژن
مذهب
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
هفته سوم فروردین ۱۳۸۸
هفته سوم اسفند ۱۳۸۶
هفته چهارم دی ۱۳۸۶
پیوندها
طراحي وبلاگ
وبلاگ دبیر علوم تجربی
فانوسک خاموش
تصاوير زيبا از ماهي ها
تصاوير زيبا از حشرات
آناتومي انسان
سايت علمي و به در خور
فرهاد- دبير علوم تجربي
امپياد علوم تجربي سال اول راهنمايي
امپياد علوم تجربي سال دوم راهنمايي
امپياد علوم تجربي سال سوم راهنمايي
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM