آموزش علوم تجربی

فصل یک

1- نظریه دالتون و دموکریت را نسبت به هم بررسی کنید ؟

 دموکریت گفت : اتم کوچکترین ذره ی تشکیل دهنده ی هر ماده است و اتم های مواد مختلف شکل های متفاوتی دارند ، اما دالتون می گفت : اتم کوچکترین ذره مواد است و هر ماده اتم مخصوص به خود ندارند ،همه ی اتم ها کروی اند که فقط در جرم و حجم با هم تفاوت دارد.

2- نظریه تامسون را نسبت به اتم را بنویسید ؟

تامسون گفت : اتم کروی شکل است ، اما توپر و سفت نیست.

3- منظور از مدل اتمی کیک کشمشی چیست ؟

این مدل می گوید : یک اتم همانند یک کیک کشمشی است که در آن اتم همانند کیکی است و دارای بار مثبت می باشد و درون آن الکترون های دارای بار منفی همانند کشمش ها پخش شده اند.

4- نظر رادرفورد را در مورد ساختار اتم بیان کنید ؟

هسته در مرکز اتم قرار دارد و درون هسته ذره های بار مثبت به نام پروتون وجود دارد ، فضای اطراف هسته دارای ذره های بار منفی به نام الکترون است . ( اتم دو قسمتی است )

5- نتایجی را که رادرفورد از تحقیقات خود بدست آورد بنویسید ؟

1- اتم دارای یک هسته ی بسیار کوچک هستند 2- بیشترین جرم اتم در هسته ی اتم است 3- در هسته اتم ذرات پروتون با بار الکتریکی مثبت وجود دارد .

4- هسته اتم به وسیله الکترون  ها محاصره شده است .

6- نظریه بور را در مورد ساختار اتم توضیح دهید ؟

او معتقد بود : اتم همانند منظومه شمسی است که هسته ی اتم مثل خورشید در وسط قرار گرفته است و الکترون همانند سیارات هستند که در مدار های خاصی به دور هسته می چرخند .

7- علت رد نظریه رادرفورد توسط بور چه بود ؟

در نظریه رادرفورد گفته شده بود الکترون ها هسته را محاصره کرده اند و همانگونه که می دانید به علت نیروی جاذبه بار های منفی بر روی بار های مثبت سقوط کند . به همین دلیل بور نظریه منظومه شمسی را داد و با این گفته نظریه رادرفورد رد شد .

8- خصوصیات ذره نوترون را بنویسید .

1- بدون بار الکتریکی است 2- جایگاه آن درون هسته ی اتم  است . 3- جرم حدود 1840 برابر الکترون است .( تقریبا برابر با پروتون)

9- کدام دانشمند ذره نوترون را کشف کرد ؟ چادویک

10- نیروی قوی هسته ای چیست ؟

یک نیروی جاذبه بسیار قوی است که درون هسته ی اتم مانع متلاشی شدن هسته می شود.

11-عدد اتمی چیست ؟

به مجموع پروتون های درون هسته ی یک اتم عدد اتمی می گویند .

مثال : در هسته ی هر اتم کربن 6 عدد پروتون وجود دارد ، پس عدد اتمی آن 6 است.

12- عدد جرمی چیست ؟

به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون های درون هر اتم را عدد جرمی می گویند.

مثال : درون هسته اتم هلیم 2 پروتون و2 نوترون وجود دارد و پس عدد جرمی آن 4 است .  

13- ساده ترین عنصر طبیعت چیست ؟

 هیدروژن ، چون دارای یک پروتون و یک الکترون است .

14- منظور از نماد شیمیایی چیست ؟عبارت است از یک یا دو حرف از نام لاتین یک عنصر که به جای نام نوشته می شود بدین صورت که حرف اول با حروف بزرگ و حرف دوم با حروف کوچک می باشد .

  ۱۵- نحوه نمایش عدد اتمی و عدد جرمی به چه صورت است ؟

این دو عدد در سمت چپ نماد شیمیایی نوشته می شود بدین صورت که عدد جرمی در قسمت بالا و عدد اتمی در قسمت پایین نوشته می شود .

16- ایزوتوپ ( هم مکان ) چیست ؟

اتم هایی که عدد اتمی یکسان دارند اما عدد جرمی آنها با هم متفاوت است . ( در واقع ایزوتوپ ها  در تعداد نوترون ها با هم تفاوت دارند).

 

 

فصل دوم

 

1- فرمول شیمیایی چیست ؟

از کنار هم قرار دادن نماد شیمیایی عناصر ، عبارتی بدست می آید که به آن فرمول شیمیایی می گویند .

2- دو نتیجه ای که از فرمول های شیمیایی می گیریم چیست ؟

1- نتیجه می گیریم که مولکول آن از چه عناصری ساخته شده است.

2- نتیجه می گیریم که هر عنصر آن چند تا اتم دارد .

 

3- در فرمول زیر مشخص کنید از چه عناصری و از(KNO3) چه تعداد اتم ساخته شده است ؟

 

 ابتدا نتیجه می گیریم از سه عنصر ( پتاسیم – نیتروژن – اکسیژن )

ساخته شده است . همچنین نتیجه می گیریم  پتاسیم و نیتروژن هر کدام از یک اتم و فقط اکسیژن از سه اتم ساخته شده است .

4- برای تشکیل ملکول ها دو پیوند مهم وجود دارد ؟ نام ببرید ؟

1- پیوند کووالانسی  2- پیوند یونی ( الکترو الانسی )

5-منظور از پیوند کووالانسی چیست ؟

تعریف اول : نیروی بسیار قوی است که اتم ها را به هم متصل کرده و باعث بوجود آمدن مولکول های بزرگ های بزرگ و کوچک بسیاری می شود .

تعریف دوم : پیوند کووالانسی نوعی جاذبه ی قوی است اتم ها را در یک مولکول محکم در کنار هم قرار می دهند .

6- ترکیب مولکولی چیست ؟

به ماده ای که مولکول های آن دارای پیوند کووآلانسی باشند ، ترکیب ملکولی می گویند .

7- چند مثال برای ترکیب های مولکولی بنویسید ؟

1- تفلون 2- آمونیاک  3- اتانول 4- اتیلن گلیکول

8- پلیمر چیست ؟

به مولکول هایی که از تعداد زیادی اتم ( صدها و هزاران ) ساخته شده است پلیمر ( درشت مولکول ) می گویند .

9- تفلون از چه نوع عنصر و از چند عنصر ساخته شده است ؟

مولکول های تفلون از دو عنصر کربن و فلوئور ساخته شده است که به تعداد بسیار زیاد به هم متصل شده اند .

10- یون را تعریف کنید ؟

به ذراتی که تعداد الکترون های آن با تعداد پروتون هایش برابر نباشد یون می گویند .

11- انواع یون ها را نام ببرید ؟

1- یون مثبت 2- یون منفی

12- پیوند یونی را تعریف کنید ؟

هر گاه بین یون مثبت و منفی اتصال برقرار شود،به این نوع اتصال پیوند یونی می گویند .

13- اثر یون ها بر یکدیگر چگونه است ؟

یون های مثبت ومنفی بر یکدیگر نیروی جاذبه کششی وارد می کنند.

مثلا یون مثبت سدیم با یون منفی کلر بر یکدیگر نیروی جاذبه وارد می کنند و نمک طعام را می سازند .

14- ترکیب یونی چیست ؟

به موادی که ذرات سازنده ی آن یون ها باشند ، ترکیب یونی  می گویند. مثل : نمک و بازها

15- یک ویژگی مهم ترکیبات یونی را بنویسید ؟

هر گاه یک ترکیب یونی در مایعی حل شود به آسانی می تواند رسانای جریان برق باشد . ( علت آن شکستن پیوند بین یون ها است که باعث می شود این ذرات در حلال به راحتی بخش می شوند).

16- خصوصیات اسید ها رابنویسید ؟

1- ترش مزه اند 2- با فلزات واکنش می دهند 3- با باز ها واکنش می دهند .

17- چند ماده اسیدی را نام ببرید ؟

HCl= اسید کلریدریک  = جوهر نمک

H2SO4 = اسید سولفوریک = جوهر گوگرد

HNO3 = اسید نیتریک  = جوهر شوره

آبلیمو – قرص ویتامین ث – آسپرین

18- خصوصیات باز ها را بنویسید ؟

1- موادی هستند تلخ مزه 2- با اسید ها واکنش می دهند 3- هر گاه به پوست دست مالیده شوند حالتی لغزنده و صابون مانند دارند .

19- چند باز را نام ببرید ؟

 مایع سفید کننده – پودر باز کننده ی لوله ی فاضلاب – جوش شیرین – مایع ای که از پوست پرتغال بیرون می آید .

20- الکترولیت چیست ؟

موادی که محلول آن ها جریان برق را از خود عبور می دهد .

مانند : محلول آب نمک ، محلول اسید ها ، محلول باز ها

21- غیرالکترولیت چیست ؟

موادی که محلول آن ها جریان برق را از خود عبور نمی دهد .

مانند : آب شکر ، آب قند ، الکل

22- شرط الکترولیت بودن چیست ؟

1- پیوند یونی   2- وجود حلال مناسب

23- شناساگر یا معرف چیست ؟

موادی رنگی هستند که برای شناسایی اسید ها و باز ها استفاده می شوند . مانند : کاغذ لیتموس ( تورنسل )

24- منظور از خنثی شدن اسیدوباز چیست ؟

هرگاه اسید وبازی با هم مخلوط شوند با هم واکنش می دهند و در این واکنش آب و نمک به وجود می آید که به آن خنثی شدن اسیدوباز می گویند.

 

فصل سوم

 

 

- بیشترین شواهد برای مطالعه ی تاریخچه ی زمین چیست ؟ لایه های رسوبی و فسیل ها

2- خصوصیات لایه های سنگ های رسوبی را بنویسید ؟ لایه ها موازی و دارای جنس های مختلف می باشد ، معمولا لایه های زیرین ، قدیمی تر از لایه های بالایی می باشد . با مقایسه ی لایه های قسمت های مختلف اطلاعات لازم به دست می آید.

3- فسیل چیست ؟ آثار به جای مانده ی جانداران گذشته بر روی سنگ ها می باشد.

4- چه عواملی مانع از ایجاد فسیل می شود ؟ جاندارانی که دارای اعضای نرم و فاقد اسکلت داخلی یا خارجی اند باعث مانع شدن از فسیل شدن می شود .

5- کدام اندام جانداران بیشتر فسیل می شود ؟ جاندارانی که دارای اعضای سخت مانند استخوان ، دندان ، صدف ، کیتین ، بافت چوبی اند.

6- کدام مکان ها برای فسیل شدن مناسب است ؟ دریا ها و دریاچه ها

7- به چه علت دریاها و دریاچه ها بهترین مکان برای فسیل شدن است ؟

زیرا در این مکان ها رسوب گذاری بسیار زیاد و شدید است و همچنین در این مناطق تعداد جانداران بسیار زیاد است .

8- در خشکی ها کدام مناطق برای فسیل شدن مناسب ترند ؟ یخچال ،غار ، طوفان های شن وماسه ، شیره گیاهی ، مواد نفتی و خاکستر های آتش فشانی  شرایط را به وجود می آورند .

9- کاربرد فسیل ها در چیست ؟ چگونگی تغییر و تحول جانداران گذشته و ترتیب پیدایش آنها ، تعیین قدمت لایه های رسوبی مجهول ، تعیین نوع آب و هوا یا نوع محیط زندگی جانداران ، تامین انرژی ( زغال سنگ و نفت )

10- نظریه لامارک چیست ؟ به عقیده لامارک ، صفات که به این ترتیب کسب می شوند ، قابل به ارث رسیدن نیز خواهند بود .

11- کدام دانشمند نظریه لامارک را رد کرد ؟ ویسمن

12- نظریه داروین در مورد چیست ؟ انتخاب طبیعی

13- منظور از انتخاب طبیعی چیست ؟ انتخاب طبیعی به این معناست که طبیعت در هر محیط ، سازگار تر را انتخاب می کند و آن هایی را که برای زیستن در آن محیط مناسب نیستند ، ازمیان می برد .

14- نظریه جهش از کیست ؟ دووریس

15- جهش را تعریف کنید ؟ صفاتی به طور ناگهانی در یک فرد ظاهر می شوند واین صفات قابل انتقال به نسل های بعدب نیز هستند .

16- چه موادی می تواند باعث ایجاد جهش در ( دی ان ای ) شوند ؟ مواد رادیواکتیو وبعضی از مواد شیمیایی و دارویی

17- وجود شباهت های فراوان در میان جانداران چیست ؟ حاکی از وابسته بودن آنها به همدیگر است .

فصل چهارم

 

1- نظریه وگنر در مورد جابجایی قاره ها بنویسید ؟ حدود 200 میلیون سال پیش تمام خشکی ها به هم متصل بوده و خشکی یک تکه ای را می ساخته اند . این خشکی عظیم رفته رفته به دو خشکی بزرگ تقسیم شدو پس از میلیون ها سال هر یک از دو خشکی قطعه قطعه شده و قاره های امروزی را به وجود آورده اند .

2- دلایل وگنر برای جابجایی قاره ها چه بود ؟ تشابه فسیل های دو قاره با هم ، تشابه برخی سنگ های قاره ها با هم ، تشابه شکل کناره های دو قاره با هم .

3- نظریه زمین ساخت ورقه ای را بنویسید ؟ بر اساس این نظریه، سنگ کره ی زمین یک تکه نیست ، بلکه از تعدادی ورقه های کوچک و بزرگ تشکل شده است .

4- انواع حرکت ورقه ها رابنویسید ؟ دور شونده ، نزدیک شونده ، لغزنده

5- عقیده دانشمندان در مورد علت خمیری بودن نرم کره چیست ؟ فشار و گرمای زیاد زیر سنگ کره

6- اختلاف دمای نرم کره باعث چه پدیده ای می شود ؟ باعث ایجاد جریان همرفتی ( حرکت سنگ کره روی آن ) می شود .

7- خصوصیات ورقه های دورشونده را بنویسید ؟ بیشتر محل هایی که ورقه ها از هم دور می شوند ، در اقیانوس ها قرار دارند . در این مناطق ، مواد مذاب از شکاف موجود در بین دو ورقه خارج شده ودر همان جا سخت می شوند و پوسته  جدیدی را به وجود می آورند . از این رو ، هر ساله چند سانتی متر بر وسعت اقیانوس ها افزوده می شود .

8- ورقه های نزدیک شونده به سه صورت است . نام ببرید ؟

برخورد دو ورقه ی قاره ای با هم  ، برخورد دو ورقه ی اقیانوسی با هم ، برخورد دو ورقه ی اقیانوسی و قاره ای .

9- خصوصیات برخورد دو ورقه ی اقیانوسی و قاره ای را بنویسید ؟ ایجاد گودال عمیق اقیانوسی در کناره ی قاره ، ایجاد کوه هایی بر روی پوسته ی قاره ای که دارای آتشفشان اند ، ایجاد زلزله های شدید

10- خصوصیات بر خورد دو ورقه ی اقیانوسی با هم را بنویسید ؟ ایجاد گودال عمیق اقیانوسی در محل بر خورد ، ایجاد جزایر اتشفشانی ( قوسی ) بر روی ورقه ی دورانده شده ، ایجاد زلزله ی شدید

11- خصوصیات بر خورد دو ورقه ی قاره ای را به هم بنویسید ؟ در این محل ها ورقه ای به زیر ورقه ی دیگر فرو نمی رود ، زیرا جرم  هر دو ، کم و مساوی است . نتیجه ی چنین بر خوردی ، ایجاد کوه و زلزله شدید است .

12- چرا دو ورقه ی قاره ای بر روی هم فرو نمی روند؟ چون جرم هر دو مساوی و کم است .

13- خصوصیات ورقه های لغزنده را بنویسید ؟ در این محل ها نه پوسته ی جدیدی به وجود می آید و نه ورقه ای تخریب می شود ، بلکه فقط ورقه از کنار هم عبور می کنند و باعث زلزله های شدید می شود .

        

فصل پنجم

 

1- خورشید چیست ؟ خورشید ستاره ای است که %73 حجم آن هیدروژن و %25 را هلیوم تشکیل داده است و %2 بقیه ی آن عناصر دیگر هستند .

2- لکه های خورشیدی چیست ؟ در سطح خورشید ، قسمت های سرد تر یهم وجود دارد که تیره رنگند و به نام لکه های خورشیدی معروف اند.

3- منشا گرمای خورشید چیست ؟ منشا گرمای خورشید ، واکنش های هسته ای است . در این واکنش ها هیدروژن به هلیوم تبدیل می شود و گرمای فراوانی را حاصل می آورد .

4- سیارک چیست ؟ قطعات سنگی هستند که بین دو سیاره ی مریخ و مشتری هستند و به دور خورشید در حال حرکتند .

5- شهاب چیست ؟ نوری بر اثر برخورد سنگ های آسمانی به اتمسفر زمین ایجاد می شود .

6- شهاب سنگ چیست ؟ قطعات سنگ های آسمانی که بتوانند از اتمسفر زمین وبر سطح زمین بیفتند را شهاب سنگ می گویند .

7- دنباله دار چیست ؟ این اجرام ، از جنس غبار و یخ اند و تا حدی به (( گلوله برف گل آلود )) شباهت دارند .

8- قمر چیست ؟ از اجزای دیگر منظومه ی شمسی قمر ها هستند که به دور سیارات می چرخند .

9- قمر زمین چه نام دارد ؟ ماه

10- دو سیاره را نام ببرید که قمر نداشته باشند ؟ عطارد و زهره

11-به چه علت ستاره ای در آسمان پر نور تر از ستاره ی دیگر دیده می شود ؟ 1- فاصله ستاره با زمین نزدیک تر است . 2- جرم ستاره بیشتر است .

12- چگونه دانشمندان می توانند دمای ستارگان را تشخیص دهند ؟ به کمک رنگ ستاره – اگر ستاره ای زرد رنگ باشد (( مثل خورشید )) دمای آن حدود 6000 درجه است ، اگر ستاره ای قرمز رنگ باشد سردتر است و حدود 3000 درجه گرما دارد ، اگر ستاره ای آبی باشد بسیار داغ است و حدود 20 تا 35 هزار درجه گرما دارد .

13- چگونه می توان ترکیب ستارگان را تشخیص داد ؟ به کمک نوار های تیره رنگی که در طیف نور ستاره وجود دارد.

14- فاصله ستارگان راچگونه محاسبه می کنند ؟ به روش مثلث بندی

15- صورت فلکی چیست ؟ به مجموعه ای از ستارگان که از وصل کردن فرضی آنها به هم شکل های ویژه ای به وجود می آید . صورت فلکی می گویند که معروف ترین آنها دب اکبر است .

16- پایین ترین ستاره قرار گرفته در صورت فلکی دب اکبر ستاره ی قطبی  است که در نیم کره ی شمالی همیشه رو به قطب شمال قرار گرفته است .

17- کهکشان چیست ؟ به مجموعه ای از ستارگان که به دور یک مرکز می چرخند ( منظومه شمسی در کهکشان راه شیری قرار گرفته اند ).  

18- سیارک ها بیشتر از جنس آهنی ( فلز ) یا سیلیکاتی ( سنگ ) اند.

19- دوام لکه های روی خرشید چند روز تا چند ماه است .

20- مشاهده ی اتمسفر خورشید زمانی ممکن است که خورشید گرفتگی کامل اتفاق بیفتد.

21- خورشید از 80 درصد هیدروژن و 15 درصد هلیم و 5 درصد بقیه ی آن شامل گاز هایی چون اکسیژن ، نیتروژن ، کربن ، و مواد سنگین تری چون سیلیسیم ، آلومینیم ، آهن ، منیزیم و کلسیم تشکیل شده است .

21- همیشه مسیر حرکت دم ، دنباله دار ها مخالف جهت خورشید است .

22- برای تجزیه نور ستاره باید از دستگاهی به نام طیف نگار استفاده کرد .

23- امروزه ، 88 صورت فلکی در آسمان وجود دارد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۸۶ساعت 22:21  توسط عبدالرزاق اسدی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ با مدیریت عبدالرزاق اسدی در خدمت تمام عزیزان علاقه مند به آموزش علوم فیزیک و دروس آزمایشگاهی می باشد

پیوندهای روزانه
سوالات درس علوم تجربی کلاس های اول و دوم
بارم بندی دروس راهنمایی تحصیلی
سوالات نهایی علوم تجربی سراسر کشور
مصیب
همه چیز در مورد شیمی
سایت دانشگاه آزاد مشهد در مورد شیمی
سوالات نهایی انشا فارسی سراسر کشور
سوالات نهایی املا سراسر کشور
سوالات نهایی تاریخ سراسر کشور
سوالات نهایی تعیمات اجتماعی سراسر کشور
سوالات نهایی تعلیمات دینی سراسر کشور
سوالات نهایی قران سراسر کشور
سوالات نهایی حرفه وفن سراسر کشور
سوالات نهایی جغرافی سراسر کشور
سوالات نهایی عربی سراسر کشور
سوالات نهایی آمادگی دفاعی سراسر کشور
سوالات نهایی ریاضی سراسر کشور
سوالات نهایی زبان انگلیسی
فیزیک
گروه علوم تجربی کلات
علوم تجربی
بیژن
مذهب
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
هفته سوم فروردین ۱۳۸۸
هفته سوم اسفند ۱۳۸۶
هفته چهارم دی ۱۳۸۶
پیوندها
طراحي وبلاگ
وبلاگ دبیر علوم تجربی
فانوسک خاموش
تصاوير زيبا از ماهي ها
تصاوير زيبا از حشرات
آناتومي انسان
سايت علمي و به در خور
فرهاد- دبير علوم تجربي
امپياد علوم تجربي سال اول راهنمايي
امپياد علوم تجربي سال دوم راهنمايي
امپياد علوم تجربي سال سوم راهنمايي
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM